IVANSKÍ HASIČI SÚ SPÄŤ (po takmer 30-tich rokoch)

Na otázky odpovedal Lukáš Vallo

Ako je to so založením občianskeho združenia?

V rámci DHZ je to odlišné ako u iných pravé kvôli špecifickej činnosti, ktorú vykonáva, patrí pod celoslovenskú organizáciu Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá združuje jednotlivé DHZ a tak aj ich koordinácia a výcvik prebieha v rámci celého Slovenska. A konkrétne naša DHZ Ivanka pri Dunaji bola znovu založená po 29 rokoch dňa 3.7.2019 kedy v priestoroch informačného centra prebehla ustanovujúca schôdza.

Máte už nejakým spôsobom aj personálne obsadené funkcie v DHZ?

Áno práve dňa 3.7.2019 na ustanovujúcej schôdzi si členovia DHZ zvolili svoj 5 členný organizačný výbor, ktorý bude viesť predseda Lukáš Vallo, podpredseda – veliteľ Rudolf Neumahr a spolu s ostatnými členmi výboru ako aj členmi DHZ sa budú starať o rozvoj hasičov v Ivanke pri Dunaji.

Priblížte nám vašu účasť na spoločenských, či kultúrnych podujatiach obce?

Účasť na spoločenských akciách v obci je ako spolu organizačná tak aj podporná či už ako bezpečnostne tak aj organizačne. Nedávno sme sa zúčastnili aj na Hodoch kde práve sme sa snažili zviditeľniť a priblížiť sa ľudom ako aj nabrať nových členov. Čo sa nám aj úspešne podarilo a sme radi za každú podporu od občanov Ivanky.

Čomu sa aktuálne venujete: personálnemu posilneniu, otázkam technického zabezpečenia, iné?

Momentálne sa venujeme naozaj asi všetkému naraz, od naberania nových členov až po veľmi dôležité materiálovo technické zabezpečenie a tiež možné nove priestory zbrojnice na umiestnenie techniky a výstroje. A samozrejme sa vzdelávame a pripravujeme kurzy pre členov zboru aby sme boli čo najskôr plne pripravený a schopný zásahu.

Uvažujete aj s oslovením mladšej kategórie ivanského obyvateľstva, aby si prípadne našli záľubu v tejto činnosti?

Samozrejme do budúcnosti by sme veľmi radi mali športové družstvo ako dospelý muži aj ženy. A tiež aj mládež prípadne deti aby mali možnosť si skúsiť techniku ako sa aj naučiť zaujímavé veci o požiarnej ochrane.

Dá sa hovoriť teraz prípadne aj o nejakých vašich plánoch do konca tohto roka, čo by ste chceli stihnúť?

Tak do konca roka by sme radi stihli vybudovať novú zbrojnicu s kvalitným zázemím, zohnať vybavenie a sponzorov, no a samozrejme vyškoliť členov v rôznych kurzoch a prípravách pre hasičov.

Článok si môžete pozrieť aj online v júlovom čísle Ivanských Noviniek

Zdroj IN 3/2019